• Kontakty •

Vedení společnosti

Ing. Petr Král – jednatel
- Autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava
- Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby
- Autorizovaný inženýr pro městské inženýrství
ČKAIT 0301080
Email: petr.kral@dsva.cz
Tel. 354 535 181
Fax. 354 535 179
Mobil: 603 845 079

Ing. Jiří Ševčík - jednatel
- Autorizovaný stavitel pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava
ČKAIT 0301136
Email: jiri.sevcik@dsva.cz
Tel. 354 535 180
Fax. 354 535 179
Mobil: 606 933 235


Sekretariát

Jana Váchalová
Email: jana.vachalova@dsva.cz
Tel. 354 436 328
Fax. 354 535 179
Mobil: 774 845 078


Ekonomie, mzdy

Ing. Petr Vaník
Email: vanikp@razdva.cz
Mobil: 604 813 909


Inženýrská činnost

Petra Lišková
Email: petra.liskova@dsva.cz
Tel. 354 535 179
Mobil: 774 845 079


Projekční skupina dopravních staveb

Ing. Martin Haueisen
- Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby
ČKAIT 0301387
Email: martin.haueisen@dsva.cz
Tel. 354 436 328
Fax 354 535 179
Mobil: 774 845 076

Pavel Kovář
Email: pavel.kovar@dsva.cz
Tel. 354 436 328
Mobil: 774 845 077

Martin Drozdek
Email: martin.drozdek@dsva.cz
Tel. 354 436 328

Ing. Ladislav Bastl
Email: ladislav.bastl@dsva.cz
Tel. 354 436 328


Projekční skupina elektro

Ing. Jiří Stehlík
Email: jiri.stehlik@elvost.cz
Tel. 354 436 246
Mobil: 777 666 927


Projekční skupina sadových úprav

Jiří Jindra
Email: zahrady.jindra@seznam.cz
Mobil: 603 158 160


Projekční skupina životní prostředí

Stanislav Lešický, DiS.
Email: stanislav.lesicky@dsva.cz
Tel. 354 436 328


Geodézdie GS geodetické služby s.r.o.

Ing. Josef Kára
Email: cheb@geodeticke-sluzby.cz
Tel. 354 436 201
Mobil: 602 261 582